top of page

Nia with Yael

Studio Classes

  • שע
  • 75 שקלים חדשים
  • Pinkhas Ben Ya'ir Street

פרטים נוספים

ניה בשבילי היא ההנאה הטבעית בתנועה. הזמנה להתחבר לגוף, למוזיקה, לשחרר את התודעה ולהעניק חופש לרגש. הריקוד בקבוצה מעצים את האנרגיה והשמחה, תחושה שממשיכה ללוות אותנו גם מחוץ לסטודיו, בכל מקום. אני צלמת, אמנית ואשת חינוך. רוקדת מאז הילדות. הניה אפשרה לי למצוא שוב את הריקוד כמקום מרפא ומלא שמחה פנימית.


מפגשים קרובים


Nia+ Logo
bottom of page