top of page
לא נותרו מקומות

Deep Dive into Nia #1

29.01 , יום שבת, 12:00- 10:00

  • 150 שקלים חדשים
  • Pinkhas Ben Ya'ir Street

פרטים נוספים

מיני סדנת העמקה בניה, מפגש ראשון בסדרה. נושא: Yin & Yang בתנועה מנחות: יפעת גלינסקי & אפרת פורטי היין והיאנג הינם ניגודים משלימים, ביטוי לניגודים שיודעים לחיות בהרמוניה.. הניה מאפשרת לחוות את שתי האנרגיות האלו תוך כדי תנועה ומחזקת את האיזון וההרמוניה מעצם התרגול המשולב ( סוגים שונים של אמנויות, דינאמיות ורכות, נשימה ונשיפה, מישורי תנועה ועוד)

Nia+ Logo
bottom of page