top of page

מפגש קהילות תנועה וריפוי בכפר האקולוגי

יום שישי | 10.05 | 10:00-14:00

  • 360 שקלים חדשים
  • ורטיגו, כפר אמנות אקולוגי, נתיב הל״ה.

פרטים נוספים

שישי של תנועה וחוויה מורות וקהילות. עם יפעת גלינסקי ואפרת פורטי, בורטיגו, כפר אמנות אקולוגי, נתיב הל״ה.


Nia+ Logo
bottom of page